Kredsbestyrelsen 2021
 Forening  Funktion  Navn
Roskilde Haveselskab Kredsformand Selina K. Ullergaard
Roskilde Haveselskab Kredskasserer Allan Carlson
Bregnevang Kontaktperson Brian Christensen
Granly Formand Dean Heeno
Granly  Kasserer Erik Døssing
Hvilen  Formand Jeanette Petersen
Hvilen  Kasserer Lone Voss Løwén
Maglehøj  Formand Hans Christian Kryger
Maglehøj  Kasserer Pia Ohlendorff
Roars Gave Formand Thomas Pedersen
Roars Gave  Kasserer Selina K. Ullergaard
Rørmosen  Formand Allan Carlson
Rørmosen  Kasserer Marianne Sivebæk
Solvang  Formand Anne Marie Thomsen
Solvang Kasserer Ejvind Andersen
Vestervang  Formand Poul Erik Olsen
Vestervang  Kasserer Anders West