Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen 2024
 Forening  Funktion  Navn
Roskilde Haveselskab Kredsformand Selina K. Ullergaard
Roskilde Haveselskab Kredskasserer Allan Carlson
Bregnevang Kontaktperson Lars Kofod
Granly Formand Dean Heeno
Granly  Kasserer Erik Døssing
Hvilen  Formand Nic Skaibæk
Hvilen  Kasserer Kenneth Hansen
Maglehøj  Formand John Rasmussen
Maglehøj  Kasserer René Søberg Larsen
Roars Gave Formand Ulla Pedersen
Roars Gave  Kasserer Rune Roed
Rørmosen  Formand Allan Carlson
Rørmosen  Kasserer Marianne Sivebæk
Solvang  Formand Anne Marie Thomsen
Solvang Kasserer Preben Christensen
Vestervang  Formand Poul Erik Olsen
Vestervang  Kasserer Kenneth Holmbech