Opdateret 26. april 2017

Velkommen til Roskilde Haveselskabs hjemmeside

Reviderede vedtægter for Roskilde Haveselskab 2017 – se under vedtægter

Samletank: Der gives ikke tilladelse til samletank,

såfremt lejer har entreret med Lica Miljø, se ref. her