Ankeudvalg

Anke:

Send mail til ankeudvalgsformand Per Mark Lundø, mail til cpckcc@hotmail.com

         Krav inden ankeudvalget kommer ud, klik her Ankesager

       8. Ankenævn

  1. Ankenævnet udgøres af 3 vurderingsmænd/-kvinder fra forskellige haveforeningers vurderingsudvalg. Ingen fra den forening, hvorfra anke fremkommer, kan deltage i behandlingen af den pågældende anke.
  2. Dette ankenævn skal foretage en vurdering i de tilfælde, hvor der ankes over en vurderingssum, som den pågældende forenings vurderingsudvalg har fastsat som salgsprisen for en have.
  3. For tilkaldelse af ankenævn betaler den, der har anket, et nærmere fastsat beløb, som fastsættes af kredsbestyrelsen. Pt. er prisen kr. 1.500,-.
  4. Ankenævnets vurdering vil være bindende for alle parter, som er berørt deraf.
  5. Er ankenævnets vurdering mindst 2 % højere, end den samlede vurderingssum foreningens eget vurderingsudvalg er kommet frem til, skal foreningen betale for tilkaldelse af ankenævnet.
  6. I perioden 1. nov. til og med 31. marts behandles ankesager ikke.